USERDA 9 Sortida Aurora del Camp, confirmació d'assistència

Add and Remove Columns

Enter all Options (columns), you want to ask the participants of the poll. The participants will state one vote for every option you give here separately.

Preview

1-. duràs el cotxe?
2-. tens places lliures? (en comentaris indica el nombre de places)
3-. aniràs en transport públic ?
4-. plaprefereixes anar a alguna de les places lliures dels cotxes?